Energiexpert.eu Om oss Kontakta oss
Energideklarera er privata fastighet, bostadsrättsförening eller flerbostadshus?

Vi godkänner hos Boverket. Energideklarationer till fasta priser av certifierade energiexperter.

För att få godkänna en energideklaration i Boverkets system "Gripen" måste man vara certifierad energiexpert.
Man ska göra en oberoende bedömning av fastigheten för att sedan räkna fram ett primärenergital och kostnadseffektiva åtgärder - alltså hitta sätt att göra byggnaden mer kostnads och -energieffektiv.
Certifierade energiexperter och godkända besiktningsmän.

Boverket är tillsynsmyndighet åt EU.

En energiexpert blir certifierad av ett certifieringsorgan som till exempel KIWA eller RISE
Hur kan vi hjälpa er?

Behöver er fastighet energideklaration, husbesiktning, areamätning eller radonmätning?

Hör av er - så hör vi av oss!
Namn E-post Adress, ort och gärna fastighetsbeteckning Meddelande Skicka in